Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 213005

Gemeente Dordrecht

Dossier - 213005

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 213005
Onderwerp Raadsinformatiebrief over lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2009-2012
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-07-2009 11:57:47
Voorloop Dossier 136272 (Raadsinformatiebrief over koploperovereenkomst lesbisch en homo-emancipatiebeleid )
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 1 september 2009 21:00
Besluit:
De heer Mostert legt namens de fractie van ChristenUnie een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie aandringt op integere en zorgvuldige uitvoering.
De heer Schalken-den Hartog merkt op dat de fractie BETER VOOR DORDT graag jaarlijks een stand van zaken rapportage zou willen ontvangen. De burgemeester geeft aan dat de begroting hiervoer een goed voertuig is.
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit:
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009. De fracties ChristenUnie/SGP en Beter Voor Dordt kondigen een stemverklaring aan.