Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2128864

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2128864

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2128864
Onderwerp Berenschot Hoofdrapport Verstandig Versterken
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 06-03-2018 11:00:06
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 9 mei 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt het functioneren van de huidige constructies en de wensen t.a.v. de wijze waarop het regionaal overleg in de toekomst vorm moeten krijgen. De fracties ondersteunen de conclusies zoals die in het advies van Berenschot zijn neergelegd en pleiten voor het versterken van de samenwerking, uitgaande van de opgaven die er voor Dordrecht en de regio liggen. Zowel scenario 2 als scenario 3 worden verkend, ook tussenliggende scenario's worden gezien als een goede uitkomst van de besprekingen met de Drechtstedengemeenten. Verder willen de fracties dit moment aangrijpen om snel tot verbeteringen te komen. De burgemeester verwacht snel na het zomerreces de eerste resultaten van de voorbereidingscommissie te kunnen delen met de commissie en hoopt vóór het einde van het jaar een concreet voorstel voor te kunnen leggen aan de raad. De commissie concludeert dat het onderwerp daarmee voor dit moment voldoende is besproken.