Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2123635

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2123635

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2123635
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de PvdA fractie over positie omwonenden bij bouwprojecten
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de PvdA fractie over positie omwonenden bij bouwprojecten
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Agendacommissie 10-04-2018
Gepubliceerd 09-04-2018