Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2123635

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2123635

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2123635
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de PvdA fractie over positie omwonenden bij bouwprojecten
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2147905 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de PvdA fractie inzake positie van omwonenden bij bouwprojecten M den Boer programma 09-04-2018