Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2123635

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2123635

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2123635
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de PvdA fractie over positie omwonenden bij bouwprojecten
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.