Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2123434

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2123434

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2123434
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VVD over huisvesting statushouders
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 27-02-2018 11:49:49
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VVD over huisvesting statushouders Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 2030301 Antwoordbrief