Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 212119

Gemeente Dordrecht

Dossier - 212119

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 212119
Onderwerp Zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan Smitsweg van dhr. J. van den Hoonaard
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 15-07-2009 14:29:17
Onderwerp Zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan Smitsweg van dhr. J. van den Hoonaard
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 15-07-2009