Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2119924

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2119924

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2119924
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanbesteding groenonderhoudsbestekken Krispijn, Staart-Reeland en Dubbeldam
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanbesteding groenonderhoudsbestekken Krispijn, Staart-Reeland en Dubbeldam
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 65 - Beheer Openbare Ruimte
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Groenwold, 770 4213
Datum B&W Besluit 20-02-2018
Gerelateerde zaak 2021167
Agendacommissie 10-04-2018
Raad 29-05-2018
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 09-04-2018