Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2119924

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2119924

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2119924
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanbesteding groenonderhoudsbestekken Krispijn, Staart-Reeland en Dubbeldam
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief te bespreken op een nader te bepalen moment.