Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2119740

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2119740

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2119740
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de implementatie van de Omgevingswet
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake de implementatie van de Omgevingswet Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake de implementatie van de Omgevingswet Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Plan van aanpak Omgevingswet 11 jan18.docx Algemeen