Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2119740

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2119740

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2119740
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de implementatie van de Omgevingswet
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 9 mei 2018 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.