Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2119725

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2119725

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2119725
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de evaluatie jaarwisseling en de vreugdevuren 2017-2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 23-02-2018 15:56:32
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de evaluatie jaarwisseling en de vreugdevuren 2017-2018
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 140 - Sociale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar Y Yurtkap, 770 4514
Datum B&W Besluit 20-02-2018
Gerelateerde zaak 2018147
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 23-02-2018