Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2119725

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2119725

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2119725
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de evaluatie jaarwisseling en de vreugdevuren 2017-2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 23-02-2018 15:56:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Meerdere fracties steunen het idee van een centraal vuurwerk op het Groothoofd, al dan niet in combinatie met het uitbreiden van het aantal vuurwerkvrije zones of zelfs het afschaffen van particulier vuurwerk. Op dit moment is er wel brede steun voor het toestaan van één vreugdevuur in Wielwijk en het vasthouden aan de bestaande vuurwerkvrije zones. Een initiatief voor een groot vuurwerk op het Groothoofd kan op brede steun rekenen van de raad, maar zal niet door de gemeente zelf worden opgepakt.
De commissie besluit de Raadsinformatiebrief over de evaluatie van de jaarwisseling voor kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie wil deze evaluatie graag bespreken (uiterlijk op 11 september), GroenLinks formuleert een politieke vraag (wordt nagezonden).