Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2119710

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2119710

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2119710
Onderwerp Vaststellen wijziging (7e) op de Financiële verordening en intrekken Nota Grondbeleid 2009
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 27-02-2018 11:36:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen wijziging (7e) op de Financiële verordening en intrekken Nota Grondbeleid 2009 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen wijziging (7e) op de Financiële verordening en intrekken Nota Grondbeleid 2009 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Nota grondbeleid.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Nota grondbeleid 2018 Dordrecht definitief.docx Bijlage
Icoon voor documenttype Richtlijnen gronduigifte en contractvorming en taxatieprotocol.docx Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2021100 B&W besluit
Icoon voor documenttype Presentatie grondbeleid adviescommissie 15 mei 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie financiele positie GBD prognose 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2026618 Raadsbesluit