Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2119710

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2119710

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2119710
Onderwerp Vaststellen wijziging (7e) op de Financiële verordening en intrekken Nota Grondbeleid 2009
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 27-02-2018 11:36:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de nota Grondbeleid 2018 te bespreken op 22 mei, gezamenlijke met de commissie Fysieke Leefomgeving.