Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2119020

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2119020

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2119020
Onderwerp Fractie Meijer: motie -vreemd aan de orde van de dag- Spreek je voorkeur uit
Ingekomen/gepubliceerd 20-02-2018 14:57:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 februari 2018 14:00
Besluit:

De motie is door de indiener (fractie Meijer) ingetrokken.