Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2118024

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2118024

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2118024
Onderwerp Vaststellen startnotitie Omgevingsvisie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen startnotitie Omgevingsvisie Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen startnotitie Omgevingsvisie Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Omgevingsvisie.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype STARTNOTITIE Omgevingsvisie Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Samenvatting plan van aanpak Omgevingswet Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Omgevingsboek Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Groeistrategie inspiratie Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2010763 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2024980 Raadsbesluit