Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2118024

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2118024

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2118024
Onderwerp Vaststellen startnotitie Omgevingsvisie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. Stemverklaring van ChristenUnie/SGP.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 13 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 6 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Gezien het tijdstip waarop dit agendapunt aan de orde is en de behoefte van meerdere fracties om het voorstel inhoudelijk te bespreken wordt besloten de beraadslaging te schorsen tot een nader te bepalen moment.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te bespreken nadat de raadswerkgroep Omgevingswet en deĀ gemeenteraad hebben gesproken over de kaderstelling rondom de Omgevingsvisie.