Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2118024

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2118024

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2118024
Onderwerp Vaststellen startnotitie Omgevingsvisie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Onderwerp Vaststellen startnotitie Omgevingsvisie
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Bezemer / MF Niekus, tel.no. 770 4831 / 770 4840
Datum B&W Besluit 06-02-2018
Gerelateerde zaak 2010763
Agendacommissie 10-04-2018
Adviescommissie 6-06-2018 +
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In deze Startnotitie Omgevingsvisie worden de inhoudelijke en procesmatige kaders voor het project voorgelegd. Een omgevingsvisie is een nieuw (verplicht) instrument uit de aankomende Omgevingswet, maar biedt vooral kansen om alle ambities te vertalen naar een uitnodigende en verbindende langer termijn visie voor de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Dordrecht.

Gepubliceerd 09-04-2018