Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2116403

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2116403

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2116403
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het proces voor aanwijzing van topmonumenten
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het proces voor aanwijzing van topmonumenten
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes tel.no. 770 4908
Datum B&W Besluit 13-02-2018
Gerelateerde zaak 2013226
Agendacommissie 10-04-2018 + 15-05-2018
Raad 29-05-2018
Niet in actueel Nee
Toelichting

In een laatste grote aanwijzingsronde gaan we 25 gemeentelijke topmonumenten aanwijzen. Uw raad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. De objecten/complexen worden aangewezen in dat deel van Dordrecht dat nog niet aan de beurt is geweest. In de binnenstad, negentiende eeuwse schil, Dubbeldam en het buitengebied zijn immers al gemeentelijke monumenten aangewezen. Ter voorbereiding van de top 25 is er een inventarisatie gedaan en vervolgens een selectie gemaakt door de medewerkers van Erfgoed en vertegenwoordigers van de Welstands- en Monumentencommissie, Vereniging Oud-Dordrecht, Bond Heemschut en archief. Voor de totstandkoming van deze top 25 willen we echter ook alle Dordtenaren inschakelen. Daarom kan iedere Dordtenaar een top 10 in te dienen uit de selectielijst en nog 1 object/complex uit de groslijst die de selectie niet heeft gehaald. Uit alle lijsten die binnenkomen wordt de top 25 samengesteld.

Gepubliceerd 09-04-2018