Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2116336

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2116336

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2116336
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar RK Sweers, tel.no. 770 4847
Datum B&W Besluit 13-02-2018
Gerelateerde zaak 2017084
Agendacommissie 10-04-2018
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad voor Dordrecht de richtinggevende ontwikkellijnen van de Energiestrategie Drechtsteden vastgesteld. Op basis hiervan zijn in samenspraak met betrokken partijen (overheden, nutsbedrijven, bedrijfsleven en onderwijs) de bijgevoegde meerjarige Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050 en Samenwerkingsagenda 2018 opgesteld, zodat komend jaar belangrijke vervolgstappen zullen worden gezet.

Gepubliceerd 09-04-2018