Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2116289

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2116289

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2116289
Onderwerp Wijzigen Verordening winkeltijden Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 20-02-2018 09:59:34
Onderwerp Wijzigen Verordening winkeltijden Dordrecht
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar MJG Schouten tel.no. 770 4305
Datum B&W Besluit 13-02-2018
Gerelateerde zaak 2014030
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeenteraad heeft een Verordening winkeltijden Dordrecht vastgesteld waarin regels zijn gesteld met betrekking tot de openingstijden van winkels. In deze verordening zijn in artikel 4 een aantal bijzondere vrijstellingen verleend. In 2017 zijn 19 dossiers met betrekking tot overtreding van de Winkeltijdenwet ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. De verwachting is dat met de paasdagen wederom een aantal ondernemers de Winkeltijdenwet zullen overtreden. Momenteel kan er, door het ontbreken van toezichthouders, alleen strafrechtelijk worden gehandhaafd op overtreding van de Winkeltijdenwet en de daarop gebaseerde Verordening winkeltijden Dordrecht. Zodra toezichthouders zijn aangewezen kan er ook preventief (bestuurlijk) worden opgetreden. Artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 en 149a van de Gemeentewet bieden daarvoor de mogelijkheid.

Gepubliceerd 20-02-2018