Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2116289

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2116289

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2116289
Onderwerp Wijzigen Verordening winkeltijden Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 20-02-2018 09:59:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 februari 2018 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fracties CU/SGP, CDA, GroenLinks en PvdA leggen een stemverklaring af.