Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2115612

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2115612

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2115612
Onderwerp Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen over de Overeenkomst Afsprakenkader met Stichting Yulius, het verstrekken van een krediet en akkoord gaan met aanpassen geldleningsvoorwaarden
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-03-2018 13:11:37
Onderwerp Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen over de Overeenkomst Afsprakenkader met Stichting Yulius, het verstrekken van een krediet en akkoord gaan met aanpassen geldleningsvoorwaarden
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 140 - Sociale Veiligheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AB Karten-Ouwersloot / NJ van Klinken tel.no. 770 4295 / 770 4271
Datum B&W Besluit 13-02-2018
Gerelateerde zaak 2016797
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Stichting Yulius (hierna: Yulius) zal mede door bezuinigingen in de GGZ daartoe gedwongen gefaseerd haar eigendomslocaties Kasperspad en Overkampweg verlaten en haar zorgactiviteiten verplaatsen naar elders binnen de Drechtsteden. De gemeente is bereid om binnen de kaders van Europese regelgeving een financiƫle prikkel te geven om snel te vertrekken, waardoor naar onze verwachting aldus de openbare orde-situatie en het woongenot in die omgeving snel en merkbaar verbetert. De stichting en de gemeente wensen met betrekking tot de consequenties daarvan per locatie afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Ten aanzien van deze overeenkomst vragen wij u uw eventuele wensen en bedenkingen aan ons college kenbaar te maken. Voorts ziet dit voorstel op het beschikbaar stellen van een krediet voor het verstrekken van een bijdrage aan Yulius en wordt uw akkoord gevraagd op het aanpassen van geldleningsvoorwaarden.

Gepubliceerd 02-03-2018