Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2115612

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2115612

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2115612
Onderwerp Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen over de Overeenkomst Afsprakenkader met Stichting Yulius, het verstrekken van een krediet en akkoord gaan met aanpassen geldleningsvoorwaarden
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-03-2018 13:11:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen over de Overeenkomst Afsprakenkader met Stichting Julius, het verstrekken van een krediet en akkoord gaan met aanpassen geldleningsvoorwaarden Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Yulius.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype CONCEPT Overeenkomst Afsprakenkader Yulius.docx Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Uitgangspunten voor ontwikkeling Yuliuslocatie Kromhout-Kasperspad - definitief 10-01-2018.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1a Welstandsnota basiscriteria + gebiedsgerichte criteria 19e eeuws stedelijk weefsel.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1b 171106 verkenning Kasperspad raamwerktekening.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 180131 Stedenbouwkundige richtlijnen herontwikkeling Overkampweg 115 en 135.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 180131 stedenbouwkundige verkenning locaties Yulius Overkampweg kleiner2.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 4 2017-12-21 Model kostenverhaalovereenkomst Yulius.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 5 De-minimisverklaring-april-2014-pdf.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 6a Voorblad begrotingswijziging exploitatie Yulius.xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 6b Begrotingswijziging exploitatie Yulius.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 2016797 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2022659 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen over de Overeenkomst Afsprakenkader met Stichting Yulius, het verstrekken van een krediet en akkoord gaan met aanpassen geldleningsvoorwaarden Voorblad stukken