Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2115612

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2115612

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2115612
Onderwerp Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen over de Overeenkomst Afsprakenkader met Stichting Yulius, het verstrekken van een krediet en akkoord gaan met aanpassen geldleningsvoorwaarden
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-03-2018 13:11:37
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

GroenLinks en anderen uiten zorgen om het vertrek van Yulius naar Sliedrecht. De meeste partijen kunnen instemmen met de huidige overeenkomst. De commissie besluit het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel te bespreken (15 mei) met als politieke vragen:
- Wat blijft er nog in Dordrecht achter? en is de gevraagde bijdrage van de gemeente wel nodig?
- Biedt het nu voorliggende voorstel voldoende garanties en houvast dat Yulius kan voldoen aan de financiële afspraken die gemaakt zijn in het verleden mede gelet op de investeringen die zij moeten doen na de verhuizing naar Sliedrecht?