Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2115417

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2115417

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2115417
Onderwerp Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake de planontwikkeling van de locatie Gezondheidspark (GZP)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake de planontwikkeling van de locatie Gezondheidspark (GZP) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake de planontwikkeling van de locatie Gezondheidspark (GZP) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Voorbereidingskrediet Gezondheidspark.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 2003095 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2022469 Raadsbesluit