Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2115417

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2115417

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2115417
Onderwerp Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake de planontwikkeling van de locatie Gezondheidspark (GZP)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 9 mei 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel te bespreken in de eerstvolgende commissievergadering.