Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2115417

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2115417

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2115417
Onderwerp Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake de planontwikkeling van de locatie Gezondheidspark (GZP)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Onderwerp Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake de planontwikkeling van de locatie Gezondheidspark (GZP)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AB Karten-Ouwersloot / NJ van Klinken tel.no. 770 4295 / 770 4271
Datum B&W Besluit 06-02-2018
Gerelateerde zaak 2003095
Agendacommissie 10-04-2018
Raad 29-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Geruime tijd is gewerkt aan een commerciële invulling van de Middenzone van het gezondheidspark maar als gevolg van verslechterde marktomstandigheden heeft deze invulling geen gestalte gekregen. Op 17 februari 2015 heeft uw raad besloten de ontwikkeling van de Middenzone te beëindigen. Zie raadsbesluit 1328085. Inmiddels is er sprake van een kentering in de markt en begint er zicht te ontstaan op het beëindigen van de contractuele relatie met het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ); met Multi Vastgoed is hierover reeds in een eerder stadium overeenstemming bereikt. Dit betekent dat, actiever dan voorheen, gezocht kan worden naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de Middenzone. Vanuit de markt en de gemeentelijke ambitie lijkt het voor de hand liggend om hierbij vooral in te zetten op een woningbouwontwikkeling. Op korte termijn zal worden gestart met de voorbereiding van dit ontwikkelingsproces, hiervoor is een voorbereidingskrediet nodig . Het voorbereidende proces moet begin 2018 kunnen worden afgerond. Het hieraan verbonden voorbereidingskrediet bedraagt in totaal € 317.000,-.

Gepubliceerd 09-04-2018