Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2111045

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2111045

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2111045
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de geluidbelastingkaarten EU 3e tranche
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de geluidbelastingkaarten EU 3e tranche
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 128 - Geluid en luchtkwaliteit
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MMH van den Bosch, 770 4833
Datum B&W Besluit 06-02-2018
Gerelateerde zaak 2007862
Agendacommissie 10-04-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 09-04-2018