Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2111045

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2111045

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2111045
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de geluidbelastingkaarten EU 3e tranche
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 13 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:


De raadsinformatiebrief over de geluidbelastingkaarten is op 9 mei 2018 al door de gemeenteraad voor kennisgeving aangenomen, maar is nu als nuttige achtergrondinformatie nog toegevoegd aan de agenda ten behoeve van de gezamenlijke bespreking van de agendapunten 7 en 8.  

Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 9 mei 2018 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.