Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2111033

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2111033

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2111033
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang motie Right to Challenge
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 14-02-2018 10:56:37
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 9 mei 2018 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit verslag voor kennisgeving aan de raad te sturen.