Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2111012

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2111012

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2111012
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken beƫindiging contractuele relaties Project Gezondheidspark
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken beƫindiging contractuele relaties Project Gezondheidspark
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 103 - Gezondheidspark
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar NJ van Klinken, 770 4271
Datum B&W Besluit 06-02-2018
Gerelateerde zaak 2003077
Agendacommissie 10-04-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 09-04-2018