Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2110990

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2110990

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2110990
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve de uitvoering bodemsanering Dordrecht 2018
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve de uitvoering bodemsanering Dordrecht 2018
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar RA Mank, 770 4844
Datum B&W Besluit 06-02-2018
Gerelateerde zaak 2006498
Agendacommissie 10-04-2018
Raad 09-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij stellen uw raad voor een krediet van € 2.830.721,67 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van bodemsaneringen in 2018, zoals beschreven in de nota 'Uitvoering bodemsanering Dordrecht'. Dit krediet wordt gefinancierd uit de door het Rijk ter beschikking gestelde Decentralisatie Uitkering Bodemgelden op grond van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Het bodemsanerings-programma 2017 is een invulling van het in december 2015 vastgestelde meerjaren uitvoeringsprogramma bodemsanering 2016-2020 (RIS-nummer 1587624).

Gepubliceerd 09-04-2018