Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2110974

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2110974

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2110974
Onderwerp Aanpassen van het (fiets) kruispunt Patersweg/Zuidendijk en de hiervoor in de begroting opgenomen kredieten, subsidies te verschuiven overeenkomstig de begrotingswijziging
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Onderwerp Aanpassen van het (fiets) kruispunt Patersweg/Zuidendijk en de hiervoor in de begroting opgenomen kredieten, subsidies te verschuiven overeenkomstig de begrotingswijziging
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 8 - Fietsplan
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Beringer, 770 4266
Datum B&W Besluit 06-02-2018
Gerelateerde zaak 2001165
Agendacommissie 10-04-2018
Raad 29-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 29 september 2015 is het Uitvoeringsprogramma fietsnota 'Dordt Fietst Verder!' 2015-2018 (dossiernummer 1550745) door uw raad vastgesteld. De herinrichting van de Patersweg tot fietsstraat (exclusief kruising Patersweg/Zuidendijk) is hierin benoemd als één van de uit te voeren maatregelen. De fietsstraat Patersweg moet echter uitgesteld worden vanwege nog te realiseren woningbouw. Daarnaast zijn van de reeds gerealiseerde fietsmaatregelen nog middelen over. Dit biedt kans om de veiligheid op de kruising Patersweg/Zuidendijk aan te pakken, eerder aangewezen als reserveproject in het kader van het door uw raad vastgestelde Uitvoeringsprogramma 'Dordt Fietst Verder!' 2015-2018. Wij willen daarom conform uw eerdere besluit (dossier 1550745) dit reserveproject (kruising Patersweg/Zuidendijk) uit dat programma 'activeren' en de vrijgevallen middelen van het uitvoeringsprogramma 'Dordt Fietst verder!' en de provinciale subsidie hiervoor inzetten.

Gepubliceerd 09-04-2018