Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2110974

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2110974

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2110974
Onderwerp Aanpassen van het (fiets) kruispunt Patersweg/Zuidendijk en de hiervoor in de begroting opgenomen kredieten, subsidies te verschuiven overeenkomstig de begrotingswijziging
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 9 mei 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Het college zegt toe te bekijken of de politie bij het ontwerp van de kruising is betrokken en informeert de commissie hierover voor de raadsvergadering.
De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel te bespreken in de eerstvolgende commissievergadering.