Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2110946

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2110946

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2110946
Onderwerp Vaststellen budgetoverhevelingen 2017 en dienovereenkomstig wijzigen van de begroting
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 27-02-2018 11:22:51
Onderwerp Vaststellen budgetoverhevelingen 2017 en dienovereenkomstig wijzigen van de begroting
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 178 - Planning en control cyclus 2017
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar GA Hagoort, 770 4155
Datum B&W Besluit 06-02-2018
Gerelateerde zaak 2011696
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het totale bedrag aan budgetoverhevelingen 2017 ligt in lijn met de bedragen die u de afgelopen jaren gewend was. Het bedrag aan budgetoverhevelingen 2017 dat aan u wordt voorgelegd bedraagt € 2.982.536,-. Door sturing op de realisatie van geplande activiteiten en toepassing van de spelregels van budgetoverhevelingen blijven we in lijn met de ambitie om zowel het totaalbedrag als het aantal budgetoverhevelingen zo beperkt mogelijk te houden. Met het overhevelen van de budgetten vragen wij u toestemming om het lastentotaal van de betreffende programma's en producten in 2018 op te hogen, teneinde activiteiten die met het budget beoogd zijn in 2018 alsnog te kunnen uitvoeren.

Gepubliceerd 27-02-2018