Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2107607

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2107607

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2107607
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel Vaststellen GREX zelfbouwlocatie Grote Hondring (RIS 2105952)
Ingekomen/gepubliceerd 08-02-2018 16:04:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel Vaststellen GREX zelfbouwlocatie Grote Hondring (RIS 2105952) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD bekrachtigen geheimhouding Algemeen