Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 210676

Gemeente Dordrecht

Dossier - 210676

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 210676
Onderwerp Vaststellen projectbesluit UV-gebouw Evides NV, Baanhoekweg 7
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 13-07-2009 12:24:17
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen projectbesluit UV-gebouw Evides NV, Baanhoekweg 7 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Projectbesluit UV-gebouw Evides NV, Baanhoekweg 7 (raadsvoorstel) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Evides besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Projectbesluit UV-gebouw Evides NV, Baanhoekweg 7 (ontwerpbesluit Raad) Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ruimtelijke onderbouwing van het projectbesluit (bijlage) Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Aanvraag bouwvergunning (bijlage) Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Projectbesluit UV-gebouw Evides NV, Baanhoekweg 7 (B&W besluit) B&W besluit