Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2106708

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2106708

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2106708
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VVD over Dordtse bedrijven in de (slag) schaduw van windmolens
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt de brief met de beantwoording van de vragen door het college voor kennisgeving aan en zal deze betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel over de windturbine op Duivelseiland.