Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2106614

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2106614

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2106614
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de VVD fractie over Dordtse bedrijven in de (slag) schaduw van windmolens
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.