Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2106614

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2106614

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2106614
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de VVD fractie over Dordtse bedrijven in de (slag) schaduw van windmolens
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:41
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de VVD fractie over Dordtse bedrijven in de (slag) schaduw van windmolens
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 166 - Artikel 40 vragen
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Agendacommissie 10-04-2018
Gepubliceerd 09-04-2018