Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 210633

Gemeente Dordrecht

Dossier - 210633

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 210633
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 13-07-2009 13:53:32
Voorloop Dossier 136060 (Raadsinformatiebrief over bestemmingsplan ‘Nieuwe Dordtse Biesbosch')
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief over ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief over ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Nota n.a.v. de overleqreacties ex art,. 3,1,1. Bro en de inspraakreacties op het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat