Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 210622

Gemeente Dordrecht

Dossier - 210622

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 210622
Onderwerp Raadsinformatiebrief over gladheidsbestrijding winter 2008-2009
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 13-07-2009 13:03:30
Onderwerp Raadsinformatiebrief over gladheidsbestrijding winter 2008-2009
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 65 - Beheer Openbare Ruimte
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.P. Fokkens, 639 8342
Datum B&W Besluit 07-07-2009
Datum verzending 29-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Raad 01-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Met deze raadsinformatiebrief informeert het college u over de uitkomsten van de evaluatie 'gladheidsbestrijding winter 2008-2009' en over de conclusies en verbeterpunten die het college daaraan verbindt. De geconstateerde knelpunten worden zoveel mogelijk opgelost binnen de huidige financiƫle kaders. Gewenste structurele uitbreidingen van de strooiroutes die niet binnen de huidige beleidsmatige en/of financiƫle kaders passen, zullen na evaluatie van het strooiseizoen 2009-2010 bij de kadernota worden opgevoerd.
Gepubliceerd 13-07-2009