Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 210616

Gemeente Dordrecht

Dossier - 210616

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 210616
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de Sportmonitor 2008
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 13-07-2009 12:54:44
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de Sportmonitor 2008
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 66 - Sport
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S.L. Holstein (639 6173)
Datum B&W Besluit 07-07-2009
Datum verzending 29-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Raad 01-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Met deze brief informeert het college u over de uitkomsten van de Sportmonitor 2008. De brief spreekt voor zichzelf. De monitor is als bijlage bijgevoegd.
Gepubliceerd 13-07-2009