Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 210616

Gemeente Dordrecht

Dossier - 210616

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 210616
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de Sportmonitor 2008
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 13-07-2009 12:54:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 1 september 2009 21:00
Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit:
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.