Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2105959

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2105959

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2105959
Onderwerp Uiten van een zienswijze op oprichting coöperatie Regionale Ambulance Voorziening ZHZ
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2018 11:34:00
Onderwerp Uiten van een zienswijze op oprichting coöperatie Regionale Ambulance Voorziening ZHZ
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 180 - Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (CML)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VL Roeleveld, 078 770 4732
Datum B&W Besluit 30-01-2018
Gerelateerde zaak 2008258
Agendacommissie 10-04-2018
Raad 29-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Om vanaf 2021 de ambulancezorg te mogen blijven leveren in de regio Zuid Holland Zuid moet de Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV ZHZ) verzelfstandigd worden tot een privaatrechtelijke rechtspersoon. Wij stellen u voor om een positieve zienswijze uit te brengen op de oprichting van een coöperatie voor de RAV ZHZ.

Gepubliceerd 05-04-2018