Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2105959

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2105959

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2105959
Onderwerp Uiten van een zienswijze op oprichting coöperatie Regionale Ambulance Voorziening ZHZ
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2018 11:34:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dat dit stuk als hamerstuk kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

Fractie SP wil het voorstel bespreken met de politieke vragen:
- krijgen de ziekenhuizen niet te veel zeggenschap over de ambulancevoorziening?
- zijn de belangen van het personeel voldoende gewaarborgd?

Fractie PVV steunt de agendering.
De commissie stelt voor dat de commissie B&M het onderwerp bespreekt, mede omdat het betrekking heeft op de Veiligheidsregio.