Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2105944

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2105944

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2105944
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' (Voor besluitvorming zie het gewijzigde voorstel risnr. 2190121)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' (Voor besluitvorming zie het gewijzigde voorstel risnr. 2190121)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar RAJ de Waele 770 2751 / E Veen, 770 4903
Datum B&W Besluit 30-01-2018
Gerelateerde zaak 2007776
Agendacommissie 10-04-2018
Termijn agenda bespreking nntb icm 2136440
Raad 19-06-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Samenvatting Het bestemmingsplan "1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring" is opgesteld om de realisering van in totaal 12 woningen op deze voormalige schoollocatie mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. In totaal zijn 5 zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Uw raad wordt verzocht een beslissing te nemen over de ingekomen zienswijzen en het bestemmingsplan "2e herziening Sterrenbrug, locatie Grote Hondring" gewijzigd vast te stellen.

Gepubliceerd 09-04-2018