Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2105944

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2105944

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2105944
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' (Voor besluitvorming zie het gewijzigde voorstel risnr. 2190121)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD bestemmingsplan Grote Hondring.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting BP Herziening Grote Hondring Algemeen
Icoon voor documenttype Regels BP Herzienning Grote Hondring Algemeen
Icoon voor documenttype Verbeelding (aangepast) BP Herziening Grote Hondring Algemeen
Icoon voor documenttype Nota zienswijzen Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 2007776 B&W besluit